Grijp als design engineer de kansen van de digitalisering

De digitalisering kan de Belgische maakindustrie een belangrijk concurrentieel voordeel opleveren. Door intelligente, geconnecteerde versies van bestaande producten te ontwikkelen, zorg je als design engineer voor innovatie en waardecreatie.


De integrale digitale aanpak vergt expertise op vele domeinen. Door samen te werken met de juiste partners (IT-bedrijven, websitebouwers en automatiseringsbedrijven die hun betrouwbaarheid en expertise al bewezen hebben), creëer je toegevoegde waarde voor jouw eindproduct. Zo buig je de digitale dreiging om tot een digitaal succesverhaal. Een voorbeeld hiervan is het efficiënter organiseren van stedelijke voorzieningen, zoals logistieke systemen, afvalverwerking en selfservice.


digitalisering


1. Efficiënt afvalbeheer met geconnecteerde afvalcontainers

Het snel en efficiënt ophalen van afval is een aspect dat een grote invloed heeft op de leefbaarheid van een stad. Daarom wordt bij het ontwerpen van een vuilnisbak of afvalcontainer rekening gehouden met vormgeving, gebruiksgemak  en vandalismebestendigheid. Recente technologische ontwikkelingen maken het nu mogelijk om afvalcontainers intelligent te maken. Zo wordt het ophaalproces geoptimaliseerd, maar bovendien kan je ook de toegang tot de vuilnisbak vanop afstand regelen of programmeren.

Afvalbeheer

Concreet betekent dit dat je als ontwerper met heel veel zaken rekening moet houden:

  • Hoe wordt bepaald wanneer de container geleegd moet worden?
  • Kan het ledigingsproces geoptimaliseerd worden? Bijvoorbeeld door containers in de binnenstad tijdens spitsuren te vermijden?
  • Wie krijgt toegang tot de container? Zowel aan de kant van de afvaldienst als aan de kant van de gebruiker?
  • Wordt de toegang tot de container op bepaalde uren beperkt? Bijvoorbeeld een glascontainer die na 22u00 automatisch moet vergrendelen.

Om bovenstaande functionaliteiten te realiseren moet je de afvalcontainer aansturen en beheren via een netwerk.  Sensoren geven aan wanneer de container vol is, en door gebruik te maken van elektromechanische sluitingen kan hij vanop afstand bestuurd of geprogrammeerd worden.

Het gaat niet meer om het product an sich maar om het hele logistieke proces van onze afvalverwerking en de leefbaarheid in de stad. Deze verbreding van de functionaliteiten, dat je ook kan zien als een uitbreiding van de dienstverlening, zie je ook in andere branches.


2. De selfservice apotheek van de toekomst

De apotheek van de toekomst legt de nadruk op digitale technologie en preventieve gezondheidszorg.  Om optimaal advies te verstrekken is er geen balie maar staan apotheker en bezoeker naast elkaar en bieden grote touchscreens een waaier aan informatie. De apotheek heeft ook een website zodat klanten op smartphone of tablet thuis aankopen kunnen doen en toegang hebben tot informatie en advies. Een automaat maakt het mogelijk om bestelde producten 24/7 op te halen.

pharma vending machine

3. Detailhandel in het snel veranderende retaillandschap


Met dezelfde filosofie werd een intelligente afhaalfrigo ontwikkeld voor slagers zodat klanten na openingstijd hun online bestellingen kunnen afhalen.   Beluma hielp met het selecteren van de elektromechanische sluitingen en de kabels, en met de assemblage van de afhaalfrigo.

online afhaalfrigo


Wij bieden je ZEKERHEID: een bestaand, betrouwbaar systeem en de ondersteuning van een ervaren partner

Het zuivere mechanisch slot heeft plaats geruimd voor een elektromechanische variante. Wij kunnen je adviseren bij de mechanische integratie van een elektromechanisch slot dat zijn betrouwbaarheid al bewezen heeft in talloze toepassingen.

De sturing is vaak het domein van een automatiseringspartner waarbij wij het juiste advies kunnen verstrekken om de sluiting te laten communiceren met de sturing. De lengte van het stuursignaal, de voeding, het stroomverbruik en de keuze tussen vertraagde of directe vergrendeling verschillen naargelang de toepassing. Ook temperatuurregistratie, warmtegevoeligheid en inbraakresistentie zijn voor bepaalde toepassingen van belang.

elektromechanische sluiting

Door samen te werken met IT-bedrijven, websitebouwers en automatiseringsbedrijven die hun expertise al bewezen hebben, beperk je het risico op dure ontwikkelingen, lange designtrajecten en slecht functionerende toegangssystemen. Wij kunnen je hierbij helpen. Start vandaag met jouw digitaal succesverhaal.

Bel ons op het nummer +32 53 60 63 70 of mail ons via info@beluma.com.


Ga verder naar het aanbod elektromechanische sluitingen of bekijk toepassingsmogelijkheden: